svensk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
เรียนท่าน
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียนท่าน
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
เรียนท่าน
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
เรียน ท่านทั้งหลาย
Bästa herrar,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Bäste John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
เรียน จอห์น
Bäste John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Vi skriver till er angående ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Vi skriver i samband med ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
เพิ่มเข้ามาจาก...
Vidare till ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
อ้างอิงมาจาก...
Med hänvisning till ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, når du skriver for en anden
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formel anmodning, tentativ
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formel anmodning, tentativ
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formel anmodning, tentativ
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formel anmodning, meget høflig
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formel anmodning, meget høflig
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formel anmodning, høflig
เราสนใจที่จะได้รับ...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formel anmodning, høflig
ฉันต้องถามคุณว่า...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formel anmodning, høflig
คุณช่วยแนะนำ...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formel anmodning, direkte
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formel anmodning, direkte
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Vi ber er omgående att ...
Formel anmodning, meget direkte
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Specifik formel anmodning, direkte
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formel anmodning, direkte
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formel anmodning, direkte
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Vi har för avsikt att ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, meget høflig
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, meget høflig
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Tack på förhand...
Formel, meget høflig
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, meget høflig
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formel, meget venlig
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, høflig
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formel, høflig
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formel, høflig
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, høflig
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direkte
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Om ni behöver mer information ...
Formel, direkte
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formel, direkte
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, meget direkte
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formelt, høflig
ด้วยความเคารพ
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
ขอแสดงความนับถือ
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
ด้วยความเคารพ
Med vänlig hälsning,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
ด้วยความเคารพ
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
ด้วยความนับถือ
Hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen