esperanto | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Vážený pane prezidente,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane/Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Milý Johne,
Estimata John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Obracíme se na vás ohledně...
Ni skribas al vi pri...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Píšeme vám ve spojitosti s...
Ni skribas en rilato kun...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
V návaznosti na...
Plu al...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
V návaznosti na...
Kun referenco al...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Píši vám, abych vás informoval o...
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Píši Vám jménem...
Mi skribas al vi nome de...
Formel, når du skriver for en anden
Vaše společnost mi byla doporučena...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formel anmodning, tentativ
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formel anmodning, meget høflig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formel anmodning, meget høflig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formel anmodning, høflig
Máme zájem o získání/obdržení...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formel anmodning, høflig
Musím vás požádat, zda...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formel anmodning, høflig
Mohl(a) byste doporučit...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formel anmodning, direkte
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formel anmodning, direkte
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi estas urĝe petita al...
Formel anmodning, meget direkte
Byli bychom vděční, kdyby...
Ni estus dankemaj, se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Specifik formel anmodning, direkte
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formel anmodning, direkte
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formel anmodning, direkte
Naším záměrem je, aby...
Ĝi estas nia intenco...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Je nám líto vás informovat, že...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formel, meget høflig
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formel, meget høflig
Děkuji Vám předem...
Antaŭdankon…
Formel, meget høflig
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formel, meget høflig
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formel, meget venlig
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formel, høflig
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formel, høflig
Těším se na možnou spolupráci.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formel, høflig
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formel, høflig
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formel, direkte
Pokud budete potřebovat více informací...
Se vi bezonas pli informon...
Formel, direkte
Vážíme si vaší práce.
Ni dankas vian negocon.
Formel, direkte
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formel, meget direkte
Těším se na Vaší odpověď.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formelt, høflig
S pozdravem,
Altestime,
Formel, modtager navn ukendt
Se srdečným pozdravem,
Altestime,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
S úctou,
Altestime,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
S pozdravem, / Zdravím,
Ĉion bonan,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen