nederlandsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Vážený pane prezidente,
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Vážený pane,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane/Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Milý Johne,
Beste Jan
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Obracíme se na vás ohledně...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
V návaznosti na...
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
V návaznosti na...
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Píši vám, abych vás informoval o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Píši Vám jménem...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
Vaše společnost mi byla doporučena...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
Máme zájem o získání/obdržení...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
Musím vás požádat, zda...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
Mohl(a) byste doporučit...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
Byli bychom vděční, kdyby...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Specifik formel anmodning, direkte
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
Naším záměrem je, aby...
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Je nám líto vás informovat, že...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
Děkuji Vám předem...
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget venlig
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
Těším se na možnou spolupráci.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
Pokud budete potřebovat více informací...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
Vážíme si vaší práce.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
Těším se na Vaší odpověď.
Ik hoor graag van u.
Mindre formelt, høflig
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Se srdečným pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
S úctou,
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
S pozdravem, / Zdravím,
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen