italiensk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Vážený pane prezidente,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Vážený pane,
Gentilissimo,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
Gentilissima,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane/Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Milý Johne,
Gentile Mario,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Obracíme se na vás ohledně...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Píšeme vám ve spojitosti s...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
V návaznosti na...
In riferimento a...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
V návaznosti na...
Per quanto concerne...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Píši vám, abych vás informoval o...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Píši Vám jménem...
La contatto per conto di...
Formel, når du skriver for en anden
Vaše společnost mi byla doporučena...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Le dispiacerebbe...
Formel anmodning, tentativ
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
La contatto per sapere se può...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Le sarei veramente grata/o se...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formel anmodning, meget høflig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formel anmodning, meget høflig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi...
Formel anmodning, høflig
Máme zájem o získání/obdržení...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formel anmodning, høflig
Musím vás požádat, zda...
Mi trovo a chiederLe di...
Formel anmodning, høflig
Mohl(a) byste doporučit...
Potrebbe raccomadarmi...
Formel anmodning, direkte
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formel anmodning, direkte
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
La invitiamo caldamente a...
Formel anmodning, meget direkte
Byli bychom vděční, kdyby...
Le saremmo grati se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Specifik formel anmodning, direkte
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formel anmodning, direkte
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formel anmodning, direkte
Naším záměrem je, aby...
È nostra intenzione...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Dopo attenta considerazione...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Je nám líto vás informovat, že...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formel, meget høflig
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formel, meget høflig
Děkuji Vám předem...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formel, meget høflig
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formel, meget høflig
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formel, meget venlig
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formel, høflig
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formel, høflig
Těším se na možnou spolupráci.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formel, høflig
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formel, høflig
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formel, direkte
Pokud budete potřebovat více informací...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formel, direkte
Vážíme si vaší práce.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formel, direkte
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formel, meget direkte
Těším se na Vaší odpověď.
Spero di sentirLa presto.
Mindre formelt, høflig
S pozdravem,
In fede,
Formel, modtager navn ukendt
Se srdečným pozdravem,
Cordiali saluti
Formel, meget brugt, modtager ukendt
S úctou,
Cordialmente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Se srdečným pozdravem,
Saluti
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
S pozdravem, / Zdravím,
Saluti
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen