koreansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane/Vážená paní,
관계자님께 드립니다.
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
관계자분들께 드립니다.
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분께 드립니다.
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Vážený pane Smith,
친애하는 김철수님,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
친애하는 최수정님,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김미나님,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
친애하는 신수경님,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Milý Johne Smith,
반가운 김미경님,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Milý Johne,
반가운 철호씨,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
V návaznosti na...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
V návaznosti na...
....에 대해 말씀드리자면,
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Píši Vám jménem...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formel, når du skriver for en anden
Vaše společnost mi byla doporučena...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formel anmodning, tentativ
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formel anmodning, meget høflig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formel anmodning, meget høflig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
....을 보내주시겠습니까?
Formel anmodning, høflig
Máme zájem o získání/obdržení...
....을 받아보고 싶습니다.
Formel anmodning, høflig
Musím vás požádat, zda...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formel anmodning, høflig
Mohl(a) byste doporučit...
...을 추천해주시겠습니까?
Formel anmodning, direkte
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...을 보내주시겠습니까?
Formel anmodning, direkte
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 ...을 하십시오.
Formel anmodning, meget direkte
Byli bychom vděční, kdyby...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaký je váš aktuální ceník pro...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Specifik formel anmodning, direkte
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formel anmodning, direkte
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formel anmodning, direkte
Naším záměrem je, aby...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Je nám líto vás informovat, že...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formel, meget høflig
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formel, meget høflig
Děkuji Vám předem...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formel, meget høflig
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formel, meget høflig
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formel, meget venlig
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formel, høflig
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formel, høflig
Těším se na možnou spolupráci.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formel, høflig
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formel, høflig
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formel, direkte
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 정보를 원하시면...
Formel, direkte
Vážíme si vaší práce.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formel, direkte
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formel, meget direkte
Těším se na Vaší odpověď.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mindre formelt, høflig
S pozdravem,
... 드림,
Formel, modtager navn ukendt
Se srdečným pozdravem,
... 드림,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
S úctou,
... 올림,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Se srdečným pozdravem,
... 보냄,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
S pozdravem, / Zdravím,
... 가,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen