dansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Sehr geehrter Herr Präsident,
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Hr./Fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Sehr geehrte Damen und Herren,
Til hvem det vedkommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Lieber Herr Schmidt,
Kære John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Lieber Johann,
Kære John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Vi skriver til jer angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Vi skriver i forbindelse med...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Bezug nehmend auf...
I fortsættelse af...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
In Bezug auf...
I henhold til...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vil du have noget imod at...
Formel anmodning, tentativ
Wären Sie so freundlich...
Kunne du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formel anmodning, tentativ
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formel anmodning, meget høflig
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formel anmodning, høflig
Ich möchte Sie fragen, ob...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
Können Sie ... empfehlen...
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Kan du venligst sende mig...
Formel anmodning, direkte
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Du er snarest anmodet til at...
Formel anmodning, meget direkte
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Specifik formel anmodning, direkte
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formel anmodning, direkte
Wir beabsichtigen...
Det er vores hensigt at...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formel, meget høflig
Vielen Dank im Voraus...
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formel, meget venlig
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formel, høflig
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formel, høflig
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formel, høflig
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Hvis du ønsker mere information...
Formel, direkte
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formel, direkte
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formelt, høflig
Mit freundlichen Grüßen
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Mit freundlichen Grüßen
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Hochachtungsvoll
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Herzliche Grüße
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Grüße
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen