tjekkisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Sehr geehrter Herr Präsident,
Vážený pane prezidente,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane/Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Lieber Johann,
Milý Johne,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Bezug nehmend auf...
V návaznosti na...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
In Bezug auf...
V návaznosti na...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Píši Vám jménem...
Formel, når du skriver for en anden
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
Wären Sie so freundlich...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formel anmodning, tentativ
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formel anmodning, meget høflig
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formel anmodning, meget høflig
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, høflig
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formel anmodning, høflig
Ich möchte Sie fragen, ob...
Musím vás požádat, zda...
Formel anmodning, høflig
Können Sie ... empfehlen...
Mohl(a) byste doporučit...
Formel anmodning, direkte
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, direkte
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formel anmodning, meget direkte
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Specifik formel anmodning, direkte
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formel anmodning, direkte
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formel anmodning, direkte
Wir beabsichtigen...
Naším záměrem je, aby...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, meget høflig
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, meget høflig
Vielen Dank im Voraus...
Děkuji Vám předem...
Formel, meget høflig
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, meget høflig
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, meget venlig
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, høflig
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, høflig
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, høflig
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, høflig
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direkte
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direkte
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vážíme si vaší práce.
Formel, direkte
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, meget direkte
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formelt, høflig
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
Mit freundlichen Grüßen
Se srdečným pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Hochachtungsvoll
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Grüße
S pozdravem, / Zdravím,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen