engelsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Tisztelt Elnök Úr!
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Tisztelt Hölgyem/Uram!
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kedves Smith John!
Dear John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Kedves John!
Dear John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
We are writing in connection with...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Továbbá...
Further to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
A ....ajánlásával ....
With reference to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Érdeklődnék, hogy ...
I am writing to enquire about…
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
X nevében írok Önnek ...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Nem bánná, ha ...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Lenne olyan szíves, hogy ...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Le lennék kötelezve, ha ...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Nagyon hálás lennék, ha ...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Meg kell kérdeznem, hogy ...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Tudna ajánlani ...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
El tudná nekem küldeni a ...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Kérem, hogy sürgősen ...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Hálásak lennék, ha ...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Mi a jelenlegi ára a ....?
What is your current list price for…
Specifik formel anmodning, direkte
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Az a szándékunk, hogy ...
It is our intention to…
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
We carefully considered your proposal and…
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Sajnálattal értesítjük, hogy...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Előre is megköszönve segítségét...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget venlig
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Várom, hogy megbeszéljük
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Ha több információra van szüksége
If you require more information ...
Formel, direkte
Értékeljük az Önök üzletét
We appreciate your business.
Formel, direkte
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Várom a mihamarabbi válaszát
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formelt, høflig
Tisztelettel,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Tisztelettel,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Tisztelettel,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Üdvözlettel,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Üdvözlettel,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen