engelsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Kære Hr.,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem det måtte vedkomme,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
Dear John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Vi skriver til dig angående...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i anledning af...
We are writing in connection with ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
Further to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I henhold til...
With reference to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Ville du have noget imod hvis...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Vil du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Du anmodes til snarest at...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Vi ville sætte pris på hvis...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Formel specifik anmodning, direkte
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Det er vores intention at...
It is our intention to…
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
We carefully considered your proposal and…
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi må desværre meddele dig at...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Bilaget er i...
The attachment is in...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, høflig
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
For further information please consult our website at…
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget høflig
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Tak for din hjælp i denne sag.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Hvis du behøver mere information...
If you require more information ...
Formel, direkte
Vi sætter pris på din forretning.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formel, høflig
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen