fransk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Kære Hr. Direktør,
Monsieur le Président,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Kære Hr.,
Monsieur,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Madame,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem det måtte vedkomme,
Aux principaux concernés,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Kære Hr. Smith,
Monsieur Dupont,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
Monsieur Dupont,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
Cher Benjamin,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Vi skriver til dig angående...
Nous vous écrivons concernant...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i anledning af...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
Suite à...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I henhold til...
En référence à...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
Je vous écris de la part de...
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Ville du have noget imod hvis...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formel anmodning, tentativ
Vil du være så venlig at...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formel anmodning, tentativ
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Je vous saurai gré de...
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formel anmodning, meget høflig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Je vous saurai gré de...
Formel anmodning, meget høflig
Kunne du være så venlig at sende mig...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Je me permets de vous demander si...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
Pourriez-vous recommander...
Formel anmodning, direkte
Kunne du være så venlig at sende mig...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formel anmodning, direkte
Du anmodes til snarest at...
Nous vous prions de...
Formel anmodning, meget direkte
Vi ville sætte pris på hvis...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formel specifik anmodning, direkte
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formel anmodning, direkte
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formel anmodning, direkte
Det er vores intention at...
Notre intention est de...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi må desværre meddele dig at...
Nous regrettons de vous informer que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Bilaget er i...
Le fichier joint est au format...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Formel, høflig
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Formel, meget høflig
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
En vous remerciant par avance...
Formel, meget høflig
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formel, meget høflig
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formel, meget høflig
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Formel, høflig
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Formel, høflig
Tak for din hjælp i denne sag.
Merci pour votre aide.
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formel, direkte
Hvis du behøver mere information...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Formel, direkte
Vi sætter pris på din forretning.
Merci de votre confiance.
Formel, direkte
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Dans l'attente de votre réponse.
Mindre formel, høflig
Med venlig hilsen
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
Meilleures salutations,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
Cordialement,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen