italiensk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Kære Hr. Direktør,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Kære Hr.,
Gentilissimo,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Gentilissima,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Gentili Signore e Signori,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Alla cortese attenzione di ...,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem det måtte vedkomme,
A chi di competenza,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Kære Hr. Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
Gentile Mario,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Vi skriver til dig angående...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i anledning af...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
In riferimento a...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I henhold til...
Per quanto concerne...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
La contatto per conto di...
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Ville du have noget imod hvis...
Le dispiacerebbe...
Formel anmodning, tentativ
Vil du være så venlig at...
La contatto per sapere se può...
Formel anmodning, tentativ
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Le sarei veramente grata/o se...
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formel anmodning, meget høflig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formel anmodning, meget høflig
Kunne du være så venlig at sende mig...
Potrebbe inviarmi...
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Mi trovo a chiederLe di...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
Potrebbe raccomadarmi...
Formel anmodning, direkte
Kunne du være så venlig at sende mig...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formel anmodning, direkte
Du anmodes til snarest at...
La invitiamo caldamente a...
Formel anmodning, meget direkte
Vi ville sætte pris på hvis...
Le saremmo grati se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formel specifik anmodning, direkte
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formel anmodning, direkte
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formel anmodning, direkte
Det er vores intention at...
È nostra intenzione...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Dopo attenta considerazione...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi må desværre meddele dig at...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Bilaget er i...
L'allegato è in formato... .
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formel, høflig
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formel, meget høflig
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formel, meget høflig
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formel, meget høflig
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formel, meget høflig
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formel, høflig
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formel, høflig
Tak for din hjælp i denne sag.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formel, direkte
Hvis du behøver mere information...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formel, direkte
Vi sætter pris på din forretning.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formel, direkte
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Spero di sentirLa presto.
Mindre formel, høflig
Med venlig hilsen
In fede,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Cordiali saluti
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
Cordialmente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
Saluti
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
Saluti
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen