russisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Kære Hr. Direktør,
Уважаемый г-н президент
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Kære Hr.,
Уважаемый г-н ...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Уважаемая госпожа...
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem det måtte vedkomme,
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Kære Hr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
Уважаемый...
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
Дорогой Иван!
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Vi skriver til dig angående...
Пишем вам по поводу...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i anledning af...
Мы пишем в связи с ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
Ввиду...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I henhold til...
В отношении...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Ваша компания была рекомендована...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Ville du have noget imod hvis...
Вы не против, если...
Formel anmodning, tentativ
Vil du være så venlig at...
Будьте любезны...
Formel anmodning, tentativ
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Буду очень благодарен, если...
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formel anmodning, meget høflig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formel anmodning, meget høflig
Kunne du være så venlig at sende mig...
Не могли бы вы прислать мне...
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Мы заинтересованы в получении...
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Вынужден (с)просить вас...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
Не могли бы вы посоветовать...
Formel anmodning, direkte
Kunne du være så venlig at sende mig...
Пришлите пожалуйста...
Formel anmodning, direkte
Du anmodes til snarest at...
Вам необходимо срочно...
Formel anmodning, meget direkte
Vi ville sætte pris på hvis...
Мы были бы признательны, если..
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formel specifik anmodning, direkte
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formel anmodning, direkte
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formel anmodning, direkte
Det er vores intention at...
Нашим намерением является...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi må desværre meddele dig at...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Bilaget er i...
Прикрепленный файл в формате...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formel, høflig
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Больше информации см. на сайте...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formel, meget høflig
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
Заранее спасибо...
Formel, meget høflig
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, meget høflig
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formel, meget høflig
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, høflig
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formel, høflig
Tak for din hjælp i denne sag.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formel, direkte
Hvis du behøver mere information...
Если вам необходимо больше информации...
Formel, direkte
Vi sætter pris på din forretning.
Мы ценим ваш вклад
Formel, direkte
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formel, høflig
Med venlig hilsen
С уважением...
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
С уважением...
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
С уважением ваш...
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen