Thai | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Kære Hr. Direktør,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Kære Hr.,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem det måtte vedkomme,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Kære Hr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
เรียน จอห์น
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Vi skriver til dig angående...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i anledning af...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
เนื่องมาจาก...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I henhold til...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Ville du have noget imod hvis...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formel anmodning, tentativ
Vil du være så venlig at...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formel anmodning, tentativ
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formel anmodning, meget høflig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formel anmodning, meget høflig
Kunne du være så venlig at sende mig...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
เราสนใจที่จะรับ...
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
คุณช่วยแนะนำ...
Formel anmodning, direkte
Kunne du være så venlig at sende mig...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formel anmodning, direkte
Du anmodes til snarest at...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formel anmodning, meget direkte
Vi ville sætte pris på hvis...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formel specifik anmodning, direkte
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formel anmodning, direkte
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formel anmodning, direkte
Det er vores intention at...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi må desværre meddele dig at...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Bilaget er i...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formel, høflig
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formel, meget høflig
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formel, meget høflig
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formel, meget høflig
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formel, meget høflig
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formel, høflig
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formel, høflig
Tak for din hjælp i denne sag.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formel, direkte
Hvis du behøver mere information...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formel, direkte
Vi sætter pris på din forretning.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formel, direkte
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mindre formel, høflig
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
ด้วยความจริงใจ
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพ
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพ
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen