dansk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Kære John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
We are writing to you regarding…
Vi skriver til dig angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with ...
Vi skriver i anledning af...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
I fortsættelse af...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
With reference to…
I henhold til...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Would you mind if…
Ville du have noget imod hvis...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Vil du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
Du anmodes til snarest at...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Vi ville sætte pris på hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formel specifik anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Det er vores intention at...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
We carefully considered your proposal and…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Vi må desværre meddele dig at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
The attachment is in...
Bilaget er i...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formel, høflig
For further information please consult our website at…
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formel, meget høflig
Please reply as soon as possible because…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
If you require more information ...
Hvis du behøver mere information...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Vi sætter pris på din forretning.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formel, høflig
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen