esperanto | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Dear Mr. President,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Estimata John
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
We are writing to you regarding…
Ni skribas al vi pri...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with ...
Ni skribas en rilato kun...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
Plu al...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
With reference to…
Kun referenco al...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I am writing to enquire about…
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Mi skribas al vi nome de...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Would you mind if…
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Mi estus plej dankema, se...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
Ĉu vi rekomendas...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
Vi urĝe petis al...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Ni estus dankemaj, se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formel specifik anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Ĝi estas nia intenco de...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
We carefully considered your proposal and…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
The attachment is in...
La alligiteco estas en...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formel, høflig
For further information please consult our website at…
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Antaŭdankon…
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formel, meget høflig
Please reply as soon as possible because…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formel, direkte
If you require more information ...
Se vi bezonas plian informon...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Ni dankas pri via negoco.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formel, høflig
Yours faithfully,
Altestime,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Altestime,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Altestime,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Ĉion bonan,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen