nederlandsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Dear Sir,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Beste Jan
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
With reference to…
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formel specifik anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
The attachment is in...
De bijlage is in ... formaat.
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formel, høflig
For further information please consult our website at…
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget høflig
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Mindre formel, høflig
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen