polsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Drogi/Szanowny Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
W nawiązaniu do...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
With reference to…
Nawiązując do...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formel specifik anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
The attachment is in...
Załącznik jest w formacie...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formel, høflig
For further information please consult our website at…
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formel, meget høflig
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formel, direkte
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Mindre formel, høflig
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Pozdrawiam,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen