portugisisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Dear Mr. President,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Dear Sir,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
We are writing to you regarding…
Nós escrevemos a respeito de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
A respeito de..
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
With reference to…
Com referência a...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I am writing to enquire about…
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Escrevo-lhe em nome de...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Would you mind if…
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Devo perguntar-lhe se...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Qual a lista atual de preços de...
Formel specifik anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
É a nossa intenção...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
We carefully considered your proposal and…
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informar que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
The attachment is in...
O anexo está no formato...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formel, høflig
For further information please consult our website at…
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formel, meget høflig
Please reply as soon as possible because…
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formel, direkte
If you require more information ...
Caso precise de maiores informações...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Nós prezamos o seu negócio.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Mindre formel, høflig
Yours faithfully,
Cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Atenciosamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Com elevada estima,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Lembranças,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Abraços,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen