spansk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Dear Mr. President,
Distinguido Sr. Presidente:
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Dear Sir,
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Apreciado Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Querido Juan:
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
We are writing to you regarding…
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with ...
Le escribimos en referencia a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
Con relación a...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
With reference to…
En referencia a...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I am writing to enquire about…
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Le escribo en nombre de...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Would you mind if…
¿Sería posible...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
¿Tendría la amabilidad de...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Me complacería mucho si...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Me atrevo a preguntarle si...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
¿Podría recomendarme...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
Se le insta urgentemente a...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Estaríamos muy agradecidos si...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formel specifik anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Es nuestra intención...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
We carefully considered your proposal and…
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informarle que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
The attachment is in...
El archivo adjunto está en formato...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formel, høflig
For further information please consult our website at…
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Le agradecemos de antemano...
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formel, meget høflig
Please reply as soon as possible because…
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formel, direkte
If you require more information ...
Si requiere más información...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formel, høflig
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Atentamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Respetuosamente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen