Thai | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Dear Mr. President,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Dear Sir,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Dear Mr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Miss Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
เรียน จอห์น
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
We are writing to you regarding…
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
เนื่องมาจาก...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
With reference to…
เขียนอ้างอิงถึง...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I am writing to enquire about…
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Would you mind if…
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
คุณจะช่วยกรุณา...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
เราสนใจที่จะรับ...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
คุณช่วยแนะนำ...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formel specifik anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
We carefully considered your proposal and…
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
The attachment is in...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formel, høflig
For further information please consult our website at…
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formel, meget høflig
Please reply as soon as possible because…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formel, direkte
If you require more information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formel, direkte
We appreciate your business.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mindre formel, høflig
Yours faithfully,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
ด้วยความจริงใจ
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
ด้วยความเคารพ
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
ด้วยความเคารพ
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen