tjekkisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Dear Sir,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Milý Johne,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
V návaznosti na...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
With reference to…
V návaznosti na...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formel specifik anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formel, høflig
For further information please consult our website at…
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, meget høflig
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direkte
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formel, høflig
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen