tyrkisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Dear Mr. President,
Sayın Başkan,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Dear Sir,
Sayın yetkili,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Sayın yetkili,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Sayın yetkili,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Sayın yetkililer,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
İlgili makama,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Sayın Arzu Hanım,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Sayın Fulya Hanım,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Sayın Ahmet Türkal,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Sevgili Can,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
We are writing to you regarding…
... konuda size yazıyoruz.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with ...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
...'e istinaden
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
With reference to…
...'e atfen
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I am writing to enquire about…
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
... adına size yazıyorum.
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Would you mind if…
Rica etsem acaba ...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Çok memnun olurduk eğer ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formel specifik anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Niyetimiz şu ki ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
We carefully considered your proposal and…
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Üzgünüz ancak ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
The attachment is in...
Ekler ... formatındadır.
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Formel, høflig
For further information please consult our website at…
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Formel, meget høflig
Please reply as soon as possible because…
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Formel, direkte
If you require more information ...
Daha bilgi isterseniz ...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Mindre formel, høflig
Yours faithfully,
Saygılarımla,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Saygılarımızla,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Saygılarımla,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
En iyi / kibar dileklerimle,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Saygılar,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen