dansk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Estimata John
Kære John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til dig angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i anledning af...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
I fortsættelse af...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Kun referenco al...
I henhold til...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Ville du have noget imod hvis...
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Vil du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi rekomendas...
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, direkte
Vi urĝe petis al...
Du anmodes til snarest at...
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna prezolisto por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formel specifik anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco de...
Det er vores intention at...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi må desværre meddele dig at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
La alligiteco estas en...
Bilaget er i...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formel, høflig
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formel, meget høflig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formel, høflig
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
Se vi bezonas plian informon...
Hvis du behøver mere information...
Formel, direkte
Ni dankas pri via negoco.
Vi sætter pris på din forretning.
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formel, høflig
Altestime,
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager kendt
Altestime,
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen