engelsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Estimata John
Dear John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Ni skribas al vi pri...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
We are writing in connection with ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
Further to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Kun referenco al...
With reference to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
I am writing to enquire about…
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi rekomendas...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Vi urĝe petis al...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna prezolisto por...
What is your current list price for…
Formel specifik anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco de...
It is our intention to…
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
We carefully considered your proposal and…
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
La alligiteco estas en...
The attachment is in...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, høflig
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For further information please consult our website at…
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget høflig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Se vi bezonas plian informon...
If you require more information ...
Formel, direkte
Ni dankas pri via negoco.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formel, høflig
Altestime,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Altestime,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen