nederlandsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Estimata John
Beste Jan
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi rekomendas...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
Vi urĝe petis al...
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna prezolisto por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formel specifik anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco de...
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
La alligiteco estas en...
De bijlage is in ... formaat.
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formel, høflig
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget høflig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
Se vi bezonas plian informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
Ni dankas pri via negoco.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Mindre formel, høflig
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Altestime,
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen