italiensk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Estimata sinjoro,
Gentilissimo,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Gentilissima,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Gentili Signore e Signori,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Alla cortese attenzione di ...,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
A chi di competenza,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Estimata John
Gentile Mario,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Ni skribas al vi pri...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
In riferimento a...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Kun referenco al...
Per quanto concerne...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
La contatto per conto di...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Le dispiacerebbe...
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
La contatto per sapere se può...
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
Le sarei veramente grata/o se...
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi...
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
Mi trovo a chiederLe di...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi rekomendas...
Potrebbe raccomadarmi...
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formel anmodning, direkte
Vi urĝe petis al...
La invitiamo caldamente a...
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
Le saremmo grati se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna prezolisto por...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formel specifik anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco de...
È nostra intenzione...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dopo attenta considerazione...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
La alligiteco estas en...
L'allegato è in formato... .
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formel, høflig
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formel, meget høflig
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
RingraziandoLa anticipatamente,
Formel, meget høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formel, meget høflig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formel, høflig
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formel, direkte
Se vi bezonas plian informon...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formel, direkte
Ni dankas pri via negoco.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formel, meget direkte
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Spero di sentirLa presto.
Mindre formel, høflig
Altestime,
In fede,
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Cordiali saluti
Formel, meget brugt, modtager kendt
Altestime,
Cordialmente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Ĉion bonan,
Saluti
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
Saluti
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen