polsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Drogi/Szanowny Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Estimata John
Drogi Tomaszu,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
W nawiązaniu do...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi rekomendas...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formel anmodning, direkte
Vi urĝe petis al...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formel specifik anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
La alligiteco estas en...
Załącznik jest w formacie...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formel, høflig
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formel, meget høflig
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Formel, meget høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formel, meget høflig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formel, høflig
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formel, direkte
Se vi bezonas plian informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formel, direkte
Ni dankas pri via negoco.
Doceniamy Państwa pracę.
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formel, meget direkte
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Mindre formel, høflig
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Altestime,
Z poważaniem,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen