svensk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr/fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Estimata John
Bäste John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till dig angående ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
Vidare till ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi är tacksamma om du ...
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde du skicka mig ...
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga dig om ...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi rekomendas...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formel anmodning, direkte
Vi urĝe petis al...
Vi ber dig omgående att ...
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna prezolisto por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formel specifik anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco de...
Vi har för avsikt att ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
La alligiteco estas en...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formel, høflig
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
För mer information, se vår hemsida ...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, meget høflig
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formel, meget høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formel, meget høflig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, høflig
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direkte
Se vi bezonas plian informon...
Om du behöver mer information ...
Formel, direkte
Ni dankas pri via negoco.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, meget direkte
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mindre formel, høflig
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen