Thai | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Estimata sinjoro,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Estimata John
เรียน จอห์น
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Ni skribas al vi pri...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
เนื่องมาจาก...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Kun referenco al...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
เราสนใจที่จะรับ...
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi rekomendas...
คุณช่วยแนะนำ...
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formel anmodning, direkte
Vi urĝe petis al...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna prezolisto por...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formel specifik anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco de...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
La alligiteco estas en...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formel, høflig
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formel, meget høflig
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formel, meget høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formel, meget høflig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formel, høflig
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formel, direkte
Se vi bezonas plian informon...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formel, direkte
Ni dankas pri via negoco.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formel, meget direkte
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mindre formel, høflig
Altestime,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
ด้วยความจริงใจ
Formel, meget brugt, modtager kendt
Altestime,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen