tjekkisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Estimata John
Milý Johne,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
V návaznosti na...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi rekomendas...
Mohl(a) byste doporučit...
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, direkte
Vi urĝe petis al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formel specifik anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco de...
Naším záměrem je, aby ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
La alligiteco estas en...
Příloha je ve formátu...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formel, høflig
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, meget høflig
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Formel, meget høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, meget høflig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, høflig
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direkte
Se vi bezonas plian informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direkte
Ni dankas pri via negoco.
Vážíme si vaší práce.
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, meget direkte
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formel, høflig
Altestime,
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Altestime,
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen