dansk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Monsieur le Président,
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Monsieur,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame,
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Madame, Monsieur,
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Madame, Monsieur
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Aux principaux concernés,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Monsieur Dupont,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame Dupont,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Mademoiselle Dupont,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Madame Dupont,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Monsieur Dupont,
Kære John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Cher Benjamin,
Kære John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Nous vous écrivons concernant...
Vi skriver til dig angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Nous vous écrivons au sujet de...
Vi skriver i anledning af...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Suite à...
I fortsættelse af...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
En référence à...
I henhold til...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
J'écris afin de me renseigner sur...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Je vous écris de la part de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Ville du have noget imod hvis...
Formel anmodning, tentativ
Auriez-vous l'amabilité de...
Vil du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
Je vous saurai gré de...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formel anmodning, tentativ
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formel anmodning, meget høflig
Je vous saurai gré de...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
Pourriez-vous me faire parvenir...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
Nous sommes intéressés par la réception de...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formel anmodning, høflig
Je me permets de vous demander si...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
Pourriez-vous recommander...
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, direkte
Nous vous prions de...
Du anmodes til snarest at...
Formel anmodning, meget direkte
Nous vous serions reconnaissants si...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Quelle est votre liste des prix pour...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formel specifik anmodning, direkte
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formel anmodning, direkte
Notre intention est de...
Det er vores intention at...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Nous regrettons de vous informer que...
Vi må desværre meddele dig at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Le fichier joint est au format...
Bilaget er i...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formel, høflig
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formel, meget høflig
En vous remerciant par avance...
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formel, meget høflig
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formel, høflig
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formel, høflig
Merci pour votre aide.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formel, høflig
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Hvis du behøver mere information...
Formel, direkte
Merci de votre confiance.
Vi sætter pris på din forretning.
Formel, direkte
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
Dans l'attente de votre réponse.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formel, høflig
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager kendt
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Meilleures salutations,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Cordialement,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen