kinesisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Geachte heer
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Beste Jan
亲爱的约翰,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们就...一事给您写信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Wij schrijven u in verband met ...
我们因...写这封信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写信想询问关于...的信息
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Formel, når du skriver for en anden
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Formel anmodning, tentativ
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Formel anmodning, tentativ
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Formel anmodning, tentativ
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formel anmodning, meget høflig
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Formel anmodning, meget høflig
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗?
Formel anmodning, høflig
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formel anmodning, høflig
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Formel anmodning, høflig
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Formel anmodning, direkte
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Formel anmodning, direkte
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Formel anmodning, meget direkte
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formel specifik anmodning, direkte
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formel anmodning, direkte
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formel anmodning, direkte
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
De bijlage is in ... formaat.
附件是...格式的
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, høflig
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, meget høflig
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, meget høflig
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您...
Formel, meget høflig
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, meget høflig
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, meget høflig
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, høflig
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, høflig
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, høflig
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, høflig
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direkte
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Formel, direkte
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direkte
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, meget direkte
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formel, høflig
Met vriendelijke groet,
此致
Formel, modtager navn ukendt
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
Hoogachtend,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Met de beste groeten,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Groeten,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen