kinesisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

拝啓
・・・・様
尊敬的主席先生,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
拝啓
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓 
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
拝啓
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
拝啓 
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
関係者各位
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
佐藤太郎様
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
佐藤太郎様
亲爱的约翰,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
・・・・についてお知らせいたします。
我们就...一事给您写信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
我们因...写这封信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
・・・にさらに付け加えますと、
因贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
鉴于贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
・・・についてお伺いします。
我写信想询问关于...的信息
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
・・・に代わって連絡しております。
我代表...给您写信
Formel, når du skriver for en anden
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
...诚挚推荐贵公司
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

・・・・していただけないでしょうか。
请问您是否介意...
Formel anmodning, tentativ
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
您是否能够...
Formel anmodning, tentativ
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
如果您能...,我将不胜感激
Formel anmodning, tentativ
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formel anmodning, meget høflig
・・・・していただければ幸いです。
如果您能… ,我将非常感激
Formel anmodning, meget høflig
・・・・を送っていただけますか。
您能将…发送给我吗?
Formel anmodning, høflig
是非・・・・を購入したいと思います。
我们对获得/接受...很有兴趣
Formel anmodning, høflig
・・・・は可能でしょうか?
我必须问您是否...
Formel anmodning, høflig
・・・・を紹介してください。
您能推荐...吗?
Formel anmodning, direkte
・・・・をお送りください。
您能将...发送给我吗?
Formel anmodning, direkte
至急・・・・してください。
请您尽快按要求将...
Formel anmodning, meget direkte
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
如果您能...,我们将不胜感激
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formel specifik anmodning, direkte
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formel anmodning, direkte
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formel anmodning, direkte
・・・・することを目的としております。
我们的意向是...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
大変申し訳ございませんが・・・・
很抱歉地通知您...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
附件是...格式的
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, høflig
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, meget høflig
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, meget høflig
・・・・してくださいますようお願いいたします。
提前谢谢您...
Formel, meget høflig
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, meget høflig
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, meget høflig
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, høflig
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, høflig
お取り引きを開始させていただきたく思います。
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, høflig
お力添えいただきありがとうございます。
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, høflig
この件について話し合える日を心待ちにしています。
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direkte
さらに情報が必要な場合は・・・・
如果您需要更多信息...
Formel, direkte
誠にありがとうございました。
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direkte
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
请联系我,我的电话号码是...
Formel, meget direkte
お返事を楽しみに待っています。
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formel, høflig
敬具
此致
Formel, modtager navn ukendt
敬具
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
敬白
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
敬具
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
よろしくお願い致します。
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen