dansk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
亲爱的约翰,
Kære John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
我们就...一事给您写信
Vi skriver til dig angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
我们因...写这封信
Vi skriver i anledning af...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
我写信想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

请问您是否介意...
Ville du have noget imod hvis...
Formel anmodning, tentativ
您是否能够...
Vil du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
如果您能...,我将不胜感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formel anmodning, tentativ
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formel anmodning, meget høflig
如果您能… ,我将非常感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
您能将…发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formel anmodning, høflig
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
您能将...发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, direkte
请您尽快按要求将...
Du anmodes til snarest at...
Formel anmodning, meget direkte
如果您能...,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formel specifik anmodning, direkte
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formel anmodning, direkte
我们的意向是...
Det er vores intention at...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
很抱歉地通知您...
Vi må desværre meddele dig at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
附件是...格式的
Bilaget er i...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formel, høflig
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formel, meget høflig
提前谢谢您...
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formel, meget høflig
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formel, høflig
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formel, høflig
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp i denne sag.
Formel, høflig
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
如果您需要更多信息...
Hvis du behøver mere information...
Formel, direkte
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på din forretning.
Formel, direkte
请联系我,我的电话号码是...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formel, høflig
此致
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
祝好
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen