engelsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
尊敬的先生,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
亲爱的约翰,
Dear John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
我们就...一事给您写信
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
我们因...写这封信
We are writing in connection with ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
因贵公司...
Further to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
鉴于贵公司...
With reference to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
我写信想询问关于...的信息
I am writing to enquire about…
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
我代表...给您写信
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
...诚挚推荐贵公司
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

请问您是否介意...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
如果您能...,我将不胜感激
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
如果您能… ,我将非常感激
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
您能将…发送给我吗?
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
我们对获得/接受...很有兴趣
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
您能推荐...吗?
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
请您尽快按要求将...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
如果您能...,我们将不胜感激
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
您目前针对...的价格清单是什么样的?
What is your current list price for…
Formel specifik anmodning, direkte
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
我们的意向是...
It is our intention to…
Formel udtalelse om hensigt , direkte
我们仔细考虑了您的建议和...
We carefully considered your proposal and…
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
附件是...格式的
The attachment is in...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, høflig
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For further information please consult our website at…
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
提前谢谢您...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget høflig
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
我很期待将来有合作的可能性。
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
如果您需要更多信息...
If you require more information ...
Formel, direkte
和您做生意,我们觉得很愉快。
We appreciate your business.
Formel, direkte
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formel, høflig
此致
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
祝好
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen