japansk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

尊敬的主席先生,
拝啓
・・・・様
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
尊敬的先生,
拝啓
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
拝啓 
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
拝啓
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
拝啓 
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
関係者各位
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
尊敬的史密斯先生,
拝啓
・・・・様
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯女士/小姐,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
佐藤太郎様
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
亲爱的约翰,
佐藤太郎様
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
我们就...一事给您写信
・・・・についてお知らせいたします。
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
我们因...写这封信
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
因贵公司...
・・・にさらに付け加えますと、
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
鉴于贵公司...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
我写信想询问关于...的信息
・・・についてお伺いします。
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
我代表...给您写信
・・・に代わって連絡しております。
Formel, når du skriver for en anden
...诚挚推荐贵公司
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

请问您是否介意...
・・・・していただけないでしょうか。
Formel anmodning, tentativ
您是否能够...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formel anmodning, tentativ
如果您能...,我将不胜感激
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Formel anmodning, tentativ
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formel anmodning, meget høflig
如果您能… ,我将非常感激
・・・・していただければ幸いです。
Formel anmodning, meget høflig
您能将…发送给我吗?
・・・・を送っていただけますか。
Formel anmodning, høflig
我们对获得/接受...很有兴趣
是非・・・・を購入したいと思います。
Formel anmodning, høflig
我必须问您是否...
・・・・は可能でしょうか?
Formel anmodning, høflig
您能推荐...吗?
・・・・を紹介してください。
Formel anmodning, direkte
您能将...发送给我吗?
・・・・をお送りください。
Formel anmodning, direkte
请您尽快按要求将...
至急・・・・してください。
Formel anmodning, meget direkte
如果您能...,我们将不胜感激
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
您目前针对...的价格清单是什么样的?
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formel specifik anmodning, direkte
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formel anmodning, direkte
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formel anmodning, direkte
我们的意向是...
・・・・することを目的としております。
Formel udtalelse om hensigt , direkte
我们仔细考虑了您的建议和...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
很抱歉地通知您...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
附件是...格式的
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Formel, høflig
如需进一步信息请查阅我们的网站...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, meget høflig
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formel, meget høflig
提前谢谢您...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formel, meget høflig
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, meget høflig
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formel, meget høflig
麻烦您请尽快回复,因为...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formel, høflig
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, høflig
我很期待将来有合作的可能性。
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formel, høflig
谢谢您在这件事上的帮忙。
お力添えいただきありがとうございます。
Formel, høflig
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Formel, direkte
如果您需要更多信息...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formel, direkte
和您做生意,我们觉得很愉快。
誠にありがとうございました。
Formel, direkte
请联系我,我的电话号码是...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Formel, meget direkte
期待着尽快得到您的回复。
お返事を楽しみに待っています。
Mindre formel, høflig
此致
敬具
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
敬具
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
敬白
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
敬具
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
祝好
よろしくお願い致します。
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen