polsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Drogi/Szanowny Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
我们就...一事给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
我们因...写这封信
Piszemy do Państwa w związku z...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
我写信想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formel, når du skriver for en anden
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formel anmodning, tentativ
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formel anmodning, tentativ
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formel anmodning, tentativ
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formel anmodning, meget høflig
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formel anmodning, meget høflig
您能将…发送给我吗?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formel anmodning, høflig
我们对获得/接受...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formel anmodning, høflig
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Formel anmodning, høflig
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formel anmodning, direkte
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formel anmodning, direkte
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formel anmodning, meget direkte
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formel specifik anmodning, direkte
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formel anmodning, direkte
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formel anmodning, direkte
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
附件是...格式的
Załącznik jest w formacie...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formel, høflig
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formel, meget høflig
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formel, meget høflig
提前谢谢您...
Z góry dziękuję...
Formel, meget høflig
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, meget høflig
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formel, meget høflig
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formel, høflig
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formel, høflig
我很期待将来有合作的可能性。
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formel, høflig
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formel, høflig
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formel, direkte
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formel, direkte
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Formel, direkte
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formel, meget direkte
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Mindre formel, høflig
此致
Z wyrazami szacunku,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
Z poważaniem,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
祝好
Pozdrawiam,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen