spansk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

尊敬的主席先生,
Distinguido Sr. Presidente:
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Apreciado Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
亲爱的约翰,
Querido Juan:
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
我们就...一事给您写信
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
我们因...写这封信
Le escribimos en referencia a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
因贵公司...
Con relación a...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
鉴于贵公司...
En referencia a...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
我写信想询问关于...的信息
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
我代表...给您写信
Le escribo en nombre de...
Formel, når du skriver for en anden
...诚挚推荐贵公司
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

请问您是否介意...
¿Sería posible...
Formel anmodning, tentativ
您是否能够...
¿Tendría la amabilidad de...
Formel anmodning, tentativ
如果您能...,我将不胜感激
Me complacería mucho si...
Formel anmodning, tentativ
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formel anmodning, meget høflig
如果您能… ,我将非常感激
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formel anmodning, meget høflig
您能将…发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Formel anmodning, høflig
我们对获得/接受...很有兴趣
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formel anmodning, høflig
我必须问您是否...
Me atrevo a preguntarle si...
Formel anmodning, høflig
您能推荐...吗?
¿Podría recomendarme...
Formel anmodning, direkte
您能将...发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Formel anmodning, direkte
请您尽快按要求将...
Se le insta urgentemente a...
Formel anmodning, meget direkte
如果您能...,我们将不胜感激
Estaríamos muy agradecidos si...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
您目前针对...的价格清单是什么样的?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formel specifik anmodning, direkte
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formel anmodning, direkte
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formel anmodning, direkte
我们的意向是...
Es nuestra intención...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
我们仔细考虑了您的建议和...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
很抱歉地通知您...
Lamentamos informarle que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
附件是...格式的
El archivo adjunto está en formato...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formel, høflig
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formel, meget høflig
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formel, meget høflig
提前谢谢您...
Le agradecemos de antemano...
Formel, meget høflig
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formel, meget høflig
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formel, meget høflig
麻烦您请尽快回复,因为...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formel, høflig
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formel, høflig
我很期待将来有合作的可能性。
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formel, høflig
谢谢您在这件事上的帮忙。
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formel, høflig
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formel, direkte
如果您需要更多信息...
Si requiere más información...
Formel, direkte
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formel, direkte
请联系我,我的电话号码是...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formel, meget direkte
期待着尽快得到您的回复。
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formel, høflig
此致
Se despide cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Atentamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
Respetuosamente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
祝好
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen