svensk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Bästa herr/fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
亲爱的约翰,
Bäste John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
我们就...一事给您写信
Vi skriver till dig angående ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
我们因...写这封信
Vi skriver i samband med ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
因贵公司...
Vidare till ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
我写信想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, når du skriver for en anden
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

请问您是否介意...
Vi är tacksamma om du ...
Formel anmodning, tentativ
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formel anmodning, tentativ
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formel anmodning, tentativ
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formel anmodning, meget høflig
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formel anmodning, meget høflig
您能将…发送给我吗?
Kunde du skicka mig ...
Formel anmodning, høflig
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formel anmodning, høflig
我必须问您是否...
Jag måste fråga dig om ...
Formel anmodning, høflig
您能推荐...吗?
Skulle du kunna rekommendera ...
Formel anmodning, direkte
您能将...发送给我吗?
Skulle du kunna skicka mig ...
Formel anmodning, direkte
请您尽快按要求将...
Vi ber dig omgående att ...
Formel anmodning, meget direkte
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formel specifik anmodning, direkte
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formel anmodning, direkte
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formel anmodning, direkte
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
附件是...格式的
Den bifogade filen är i formatet ... .
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formel, høflig
如需进一步信息请查阅我们的网站...
För mer information, se vår hemsida ...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, meget høflig
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, meget høflig
提前谢谢您...
Tack på förhand...
Formel, meget høflig
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, meget høflig
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formel, meget høflig
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, høflig
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, høflig
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formel, høflig
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, høflig
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direkte
如果您需要更多信息...
Om du behöver mer information ...
Formel, direkte
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formel, direkte
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, meget direkte
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mindre formel, høflig
此致
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
祝好
Hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen