tjekkisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
尊敬的先生,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
因贵公司...
V návaznosti na...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Formel, når du skriver for en anden
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formel anmodning, tentativ
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formel anmodning, meget høflig
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formel anmodning, meget høflig
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, høflig
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Formel anmodning, høflig
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Formel anmodning, høflig
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Formel anmodning, direkte
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, direkte
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formel anmodning, meget direkte
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formel specifik anmodning, direkte
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formel anmodning, direkte
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formel anmodning, direkte
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formel, høflig
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, meget høflig
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, meget høflig
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Formel, meget høflig
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, meget høflig
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, meget høflig
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, høflig
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, høflig
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, høflig
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, høflig
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direkte
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direkte
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Formel, direkte
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, meget direkte
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formel, høflig
此致
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen