tyrkisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

尊敬的主席先生,
Sayın Başkan,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
尊敬的先生,
Sayın yetkili,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Sayın yetkili,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Sayın yetkili,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Sayın yetkililer,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
İlgili makama,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Sayın Arzu Hanım,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Ayşe Hanım,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Sayın Fulya Hanım,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Sayın Ahmet Türkal,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
亲爱的约翰,
Sevgili Can,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
我们就...一事给您写信
... konuda size yazıyoruz.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
我们因...写这封信
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
因贵公司...
...'e istinaden
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
鉴于贵公司...
...'e atfen
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
我写信想询问关于...的信息
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
我代表...给您写信
... adına size yazıyorum.
Formel, når du skriver for en anden
...诚挚推荐贵公司
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

请问您是否介意...
Rica etsem acaba ...
Formel anmodning, tentativ
您是否能够...
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Formel anmodning, tentativ
如果您能...,我将不胜感激
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Formel anmodning, tentativ
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formel anmodning, meget høflig
如果您能… ,我将非常感激
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Formel anmodning, meget høflig
您能将…发送给我吗?
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Formel anmodning, høflig
我们对获得/接受...很有兴趣
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Formel anmodning, høflig
我必须问您是否...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Formel anmodning, høflig
您能推荐...吗?
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Formel anmodning, direkte
您能将...发送给我吗?
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formel anmodning, direkte
请您尽快按要求将...
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Formel anmodning, meget direkte
如果您能...,我们将不胜感激
Çok memnun olurduk eğer ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
您目前针对...的价格清单是什么样的?
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formel specifik anmodning, direkte
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Formel anmodning, direkte
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formel anmodning, direkte
我们的意向是...
Niyetimiz şu ki ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
我们仔细考虑了您的建议和...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
很抱歉地通知您...
Üzgünüz ancak ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
附件是...格式的
Ekler ... formatındadır.
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Formel, høflig
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Formel, meget høflig
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Formel, meget høflig
提前谢谢您...
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Formel, meget høflig
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Formel, meget høflig
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Formel, meget høflig
麻烦您请尽快回复,因为...
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formel, høflig
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Formel, høflig
我很期待将来有合作的可能性。
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Formel, høflig
谢谢您在这件事上的帮忙。
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Formel, høflig
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Formel, direkte
如果您需要更多信息...
Daha bilgi isterseniz ...
Formel, direkte
和您做生意,我们觉得很愉快。
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Formel, direkte
请联系我,我的电话号码是...
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Formel, meget direkte
期待着尽快得到您的回复。
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Mindre formel, høflig
此致
Saygılarımla,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Saygılarımızla,
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
Saygılarımla,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
En iyi / kibar dileklerimle,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
祝好
Saygılar,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen