engelsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

친애하는 사장님께,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
관계자님께 드립니다.
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
사모님께 드립니다.
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
친애하는 관계자님께 드립니다.
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
친애하는 여러분께 드립니다.
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
관계자분(들)께 드립니다.
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
친애하는 최철수님,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
친애하는 김민정님,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
친애하는 김선영님,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
친애하는 최유라님,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
친애하는 홍두깨씨,
Dear John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
친애하는 미영씨,
Dear John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
We are writing in connection with ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
...에 관하여 말씀드리자면,
Further to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
...에 대해서 언급하자면,
With reference to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
I am writing to enquire about…
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
...를 대신하여 글을 드립니다.
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
...를 보내주시겠습니까?
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
...를 추천해 주시겠습니까?
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
What is your current list price for…
Formel specifik anmodning, direkte
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
저희의 목적은 ... 입니다.
It is our intention to…
Formel udtalelse om hensigt , direkte
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
We carefully considered your proposal and…
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
The attachment is in...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, høflig
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
For further information please consult our website at…
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
미리 감사의 말씀 드리며...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget høflig
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
If you require more information ...
Formel, direkte
당신의 수고에 감사드립니다.
We appreciate your business.
Formel, direkte
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
조만간 답장 받길 기대합니다.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formel, høflig
... (자신의 이름) 드림,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
... (자신의 이름) 드림,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
... (자신의 이름) 드림,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
.... 보냄,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
.... 보냄,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen