polsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
사모님께 드립니다.
Drogi/Szanowny Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
친애하는 관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formel, modtager navn og køn ukendt
친애하는 여러분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
관계자분(들)께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
친애하는 최철수님,
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
친애하는 김민정님,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
친애하는 김선영님,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
친애하는 최유라님,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
친애하는 홍두깨씨,
Szanowny Panie,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
친애하는 미영씨,
Drogi Tomaszu,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
...에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
...에 대해서 언급하자면,
Nawiązując do...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
...를 대신하여 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formel, når du skriver for en anden
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formel anmodning, tentativ
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formel anmodning, tentativ
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formel anmodning, tentativ
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formel anmodning, meget høflig
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formel anmodning, meget høflig
...를 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formel anmodning, høflig
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formel anmodning, høflig
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Formel anmodning, høflig
...를 추천해 주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formel anmodning, direkte
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formel anmodning, direkte
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formel anmodning, meget direkte
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formel specifik anmodning, direkte
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formel anmodning, direkte
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formel anmodning, direkte
저희의 목적은 ... 입니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Załącznik jest w formacie...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formel, høflig
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formel, meget høflig
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formel, meget høflig
미리 감사의 말씀 드리며...
Z góry dziękuję...
Formel, meget høflig
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, meget høflig
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formel, meget høflig
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formel, høflig
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formel, høflig
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formel, høflig
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formel, høflig
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formel, direkte
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formel, direkte
당신의 수고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formel, direkte
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formel, meget direkte
조만간 답장 받길 기대합니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Mindre formel, høflig
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formel, modtager navn ukendt
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formel, meget brugt, modtager kendt
... (자신의 이름) 드림,
Z poważaniem,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
.... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
.... 보냄,
Pozdrawiam,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen