spansk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

친애하는 사장님께,
Distinguido Sr. Presidente:
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
관계자님께 드립니다.
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
사모님께 드립니다.
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
친애하는 관계자님께 드립니다.
Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
친애하는 여러분께 드립니다.
Apreciados Señores:
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
관계자분(들)께 드립니다.
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
친애하는 최철수님,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
친애하는 김민정님,
Apreciado Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
친애하는 김선영님,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
친애하는 최유라님,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
친애하는 홍두깨씨,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
친애하는 미영씨,
Querido Juan:
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Le escribimos en referencia a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
...에 관하여 말씀드리자면,
Con relación a...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
...에 대해서 언급하자면,
En referencia a...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
...를 대신하여 글을 드립니다.
Le escribo en nombre de...
Formel, når du skriver for en anden
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
¿Sería posible...
Formel anmodning, tentativ
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
¿Tendría la amabilidad de...
Formel anmodning, tentativ
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Me complacería mucho si...
Formel anmodning, tentativ
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formel anmodning, meget høflig
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formel anmodning, meget høflig
...를 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Formel anmodning, høflig
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formel anmodning, høflig
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Me atrevo a preguntarle si...
Formel anmodning, høflig
...를 추천해 주시겠습니까?
¿Podría recomendarme...
Formel anmodning, direkte
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Formel anmodning, direkte
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Se le insta urgentemente a...
Formel anmodning, meget direkte
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Estaríamos muy agradecidos si...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formel specifik anmodning, direkte
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formel anmodning, direkte
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formel anmodning, direkte
저희의 목적은 ... 입니다.
Es nuestra intención...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Lamentamos informarle que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
El archivo adjunto está en formato...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formel, høflig
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formel, meget høflig
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formel, meget høflig
미리 감사의 말씀 드리며...
Le agradecemos de antemano...
Formel, meget høflig
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formel, meget høflig
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formel, meget høflig
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formel, høflig
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formel, høflig
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formel, høflig
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formel, høflig
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formel, direkte
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Si requiere más información...
Formel, direkte
당신의 수고에 감사드립니다.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formel, direkte
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formel, meget direkte
조만간 답장 받길 기대합니다.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formel, høflig
... (자신의 이름) 드림,
Se despide cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
... (자신의 이름) 드림,
Atentamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
... (자신의 이름) 드림,
Respetuosamente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
.... 보냄,
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
.... 보냄,
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen