tjekkisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

친애하는 사장님께,
Vážený pane prezidente,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
관계자님께 드립니다.
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
사모님께 드립니다.
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
친애하는 관계자님께 드립니다.
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
친애하는 여러분께 드립니다.
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
관계자분(들)께 드립니다.
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
친애하는 최철수님,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
친애하는 김민정님,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
친애하는 김선영님,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
친애하는 최유라님,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
친애하는 홍두깨씨,
Milý Johne Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
친애하는 미영씨,
Milý Johne,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
...에 관하여 말씀드리자면,
V návaznosti na...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
...에 대해서 언급하자면,
V návaznosti na...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
...를 대신하여 글을 드립니다.
Píši Vám jménem...
Formel, når du skriver for en anden
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Vadilo by Vám, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formel anmodning, tentativ
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formel anmodning, meget høflig
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formel anmodning, meget høflig
...를 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, høflig
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Máme zájem o získání/obdržení...
Formel anmodning, høflig
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Musím vás požádat, zda...
Formel anmodning, høflig
...를 추천해 주시겠습니까?
Mohl(a) byste doporučit...
Formel anmodning, direkte
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, direkte
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formel anmodning, meget direkte
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Byli bychom vděční, kdyby...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formel specifik anmodning, direkte
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formel anmodning, direkte
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formel anmodning, direkte
저희의 목적은 ... 입니다.
Naším záměrem je, aby ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Příloha je ve formátu...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formel, høflig
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, meget høflig
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, meget høflig
미리 감사의 말씀 드리며...
Děkuji Vám předem...
Formel, meget høflig
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, meget høflig
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, meget høflig
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, høflig
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, høflig
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, høflig
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, høflig
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direkte
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direkte
당신의 수고에 감사드립니다.
Vážíme si vaší práce.
Formel, direkte
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, meget direkte
조만간 답장 받길 기대합니다.
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formel, høflig
... (자신의 이름) 드림,
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
... (자신의 이름) 드림,
Se srdečným pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager kendt
... (자신의 이름) 드림,
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
.... 보냄,
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
.... 보냄,
S pozdravem, / Zdravím,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen