tyrkisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

친애하는 사장님께,
Sayın Başkan,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
관계자님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
사모님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
친애하는 관계자님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Formel, modtager navn og køn ukendt
친애하는 여러분께 드립니다.
Sayın yetkililer,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
관계자분(들)께 드립니다.
İlgili makama,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
친애하는 최철수님,
Sayın Ahmet Bey,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
친애하는 김민정님,
Sayın Arzu Hanım,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
친애하는 김선영님,
Sayın Ayşe Hanım,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
친애하는 최유라님,
Sayın Fulya Hanım,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
친애하는 홍두깨씨,
Sayın Ahmet Türkal,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
친애하는 미영씨,
Sevgili Can,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
... konuda size yazıyoruz.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
...에 관하여 말씀드리자면,
...'e istinaden
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
...에 대해서 언급하자면,
...'e atfen
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
...를 대신하여 글을 드립니다.
... adına size yazıyorum.
Formel, når du skriver for en anden
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Rica etsem acaba ...
Formel anmodning, tentativ
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Formel anmodning, tentativ
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Formel anmodning, tentativ
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formel anmodning, meget høflig
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Formel anmodning, meget høflig
...를 보내주시겠습니까?
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Formel anmodning, høflig
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Formel anmodning, høflig
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Formel anmodning, høflig
...를 추천해 주시겠습니까?
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Formel anmodning, direkte
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formel anmodning, direkte
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Formel anmodning, meget direkte
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Çok memnun olurduk eğer ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formel specifik anmodning, direkte
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Formel anmodning, direkte
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formel anmodning, direkte
저희의 목적은 ... 입니다.
Niyetimiz şu ki ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Üzgünüz ancak ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Ekler ... formatındadır.
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Formel, høflig
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Formel, meget høflig
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Formel, meget høflig
미리 감사의 말씀 드리며...
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Formel, meget høflig
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Formel, meget høflig
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Formel, meget høflig
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formel, høflig
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Formel, høflig
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Formel, høflig
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Formel, høflig
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Formel, direkte
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Daha bilgi isterseniz ...
Formel, direkte
당신의 수고에 감사드립니다.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Formel, direkte
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Formel, meget direkte
조만간 답장 받길 기대합니다.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Mindre formel, høflig
... (자신의 이름) 드림,
Saygılarımla,
Formel, modtager navn ukendt
... (자신의 이름) 드림,
Saygılarımızla,
Formel, meget brugt, modtager kendt
... (자신의 이름) 드림,
Saygılarımla,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
.... 보냄,
En iyi / kibar dileklerimle,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
.... 보냄,
Saygılar,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen