engelsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Drogi/Szanowny Pani,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
W nawiązaniu do...
Further to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Nawiązując do...
With reference to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Proszę o pilne przesłanie mi...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Formel specifik anmodning, direkte
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Załącznik jest w formacie...
The attachment is in...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, høflig
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
For further information please consult our website at…
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget høflig
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Formel, direkte
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formel, høflig
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Pozdrawiam,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen