kinesisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Drogi/Szanowny Pani,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们就...一事给您写信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Piszemy do Państwa w związku z...
我们因...写这封信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写信想询问关于...的信息
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formel, når du skriver for en anden
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Formel anmodning, tentativ
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Formel anmodning, tentativ
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Formel anmodning, tentativ
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formel anmodning, meget høflig
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Formel anmodning, meget høflig
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗?
Formel anmodning, høflig
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formel anmodning, høflig
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Formel anmodning, høflig
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Formel anmodning, direkte
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Formel anmodning, direkte
Proszę o pilne przesłanie mi...
请您尽快按要求将...
Formel anmodning, meget direkte
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formel specifik anmodning, direkte
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formel anmodning, direkte
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formel anmodning, direkte
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Załącznik jest w formacie...
附件是...格式的
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, høflig
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, meget høflig
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, meget høflig
Z góry dziękuję...
提前谢谢您...
Formel, meget høflig
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, meget høflig
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, meget høflig
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, høflig
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, høflig
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, høflig
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, høflig
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direkte
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formel, direkte
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direkte
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, meget direkte
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formel, høflig
Z wyrazami szacunku,
此致
Formel, modtager navn ukendt
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
Z poważaniem,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Pozdrawiam,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen