koreansk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Szanowny Panie Prezydencie,
친애하는 사장님께,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Szanowny Panie,
관계자님께 드립니다.
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Drogi/Szanowny Pani,
사모님께 드립니다.
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowni Państwo,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formel, modtager navn og køn ukendt
Szanowni Państwo,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Szanowni Państwo,
관계자분(들)께 드립니다.
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Szanowny Panie,
친애하는 최철수님,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
친애하는 김민정님,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
친애하는 김선영님,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Szanowna Pani,
친애하는 최유라님,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Szanowny Panie,
친애하는 홍두깨씨,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Drogi Tomaszu,
친애하는 미영씨,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Piszemy do Państwa w sprawie...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Piszemy do Państwa w związku z...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
W nawiązaniu do...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Nawiązując do...
...에 대해서 언급하자면,
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formel, når du skriver for en anden
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Czy miałby Pan coś przeciwko...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formel anmodning, tentativ
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formel anmodning, tentativ
Byłbym zobowiązany, gdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formel anmodning, tentativ
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formel anmodning, meget høflig
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formel anmodning, meget høflig
Czy mógłby mi Pan przesłać...
...를 보내주시겠습니까?
Formel anmodning, høflig
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formel anmodning, høflig
Chciałbym zapytać, czy...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formel anmodning, høflig
Czy mógłby mi Pan polecić...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formel anmodning, direkte
Prosiłbym o przesłanie mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formel anmodning, direkte
Proszę o pilne przesłanie mi...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formel anmodning, meget direkte
Będziemy wdzięczni, jeśli...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaka jest Pańska obecna cena za...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formel specifik anmodning, direkte
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formel anmodning, direkte
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formel anmodning, direkte
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Z przykrością informujemy, że...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Załącznik jest w formacie...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formel, høflig
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formel, meget høflig
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formel, meget høflig
Z góry dziękuję...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formel, meget høflig
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formel, meget høflig
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formel, meget høflig
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formel, høflig
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formel, høflig
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formel, høflig
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formel, høflig
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formel, direkte
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formel, direkte
Doceniamy Państwa pracę.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formel, direkte
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formel, meget direkte
Czekam na Pana odpowiedź.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mindre formel, høflig
Z wyrazami szacunku,
... (자신의 이름) 드림,
Formel, modtager navn ukendt
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
... (자신의 이름) 드림,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Z poważaniem,
... (자신의 이름) 드림,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Pozdrawiam serdecznie,
.... 보냄,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Pozdrawiam,
.... 보냄,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen