russisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Szanowny Panie Prezydencie,
Уважаемый г-н президент
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Szanowny Panie,
Уважаемый г-н ...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Drogi/Szanowny Pani,
Уважаемая госпожа...
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Szanowny Panie,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Szanowny Panie,
Уважаемый...
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Drogi Tomaszu,
Дорогой Иван!
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Piszemy do Państwa w sprawie...
Пишем вам по поводу...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Piszemy do Państwa w związku z...
Мы пишем в связи с ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
W nawiązaniu do...
Ввиду...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Nawiązując do...
В отношении...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formel, når du skriver for en anden
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Ваша компания была рекомендована...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Вы не против, если...
Formel anmodning, tentativ
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Будьте любезны...
Formel anmodning, tentativ
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Буду очень благодарен, если...
Formel anmodning, tentativ
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formel anmodning, meget høflig
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formel anmodning, meget høflig
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Не могли бы вы прислать мне...
Formel anmodning, høflig
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Мы заинтересованы в получении...
Formel anmodning, høflig
Chciałbym zapytać, czy...
Вынужден (с)просить вас...
Formel anmodning, høflig
Czy mógłby mi Pan polecić...
Не могли бы вы посоветовать...
Formel anmodning, direkte
Prosiłbym o przesłanie mi...
Пришлите пожалуйста...
Formel anmodning, direkte
Proszę o pilne przesłanie mi...
Вам необходимо срочно...
Formel anmodning, meget direkte
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Мы были бы признательны, если..
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formel specifik anmodning, direkte
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formel anmodning, direkte
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formel anmodning, direkte
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Нашим намерением является...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Z przykrością informujemy, że...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Załącznik jest w formacie...
Прикрепленный файл в формате...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formel, høflig
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Больше информации см. на сайте...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formel, meget høflig
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formel, meget høflig
Z góry dziękuję...
Заранее спасибо...
Formel, meget høflig
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, meget høflig
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formel, meget høflig
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formel, høflig
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, høflig
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formel, høflig
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formel, høflig
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formel, direkte
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Если вам необходимо больше информации...
Formel, direkte
Doceniamy Państwa pracę.
Мы ценим ваш вклад
Formel, direkte
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formel, meget direkte
Czekam na Pana odpowiedź.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formel, høflig
Z wyrazami szacunku,
С уважением...
Formel, modtager navn ukendt
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
С уважением...
Formel, meget brugt, modtager kendt
Z poważaniem,
С уважением ваш...
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Pozdrawiam serdecznie,
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Pozdrawiam,
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen